Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ), κατόπιν ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας, προέκυψαν κενές θέσεις στο Γυμνάσιο και Λύκειο ΠΣΠΘ (β΄ και γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου). Ως εκ τούτου το ΕΠΕΣ του ΠΣΠΘ προκηρύσσει σύμφωνα με την ΥΑ 28270/Δ6/14-3-2022 ( ΦΕΚ 1144 Β’) και την Α.61/8-9-2021 (ΦΕΚ 4100) για το σχολικό έτος 2022-2023, κατόπιν κένωσής τους, τις ακόλουθες θέσεις μαθητών/τριών για τις λοιπές τάξεις πλην της εισαγωγικής (Α΄ Γυμνασίου), ως ακολούθως: 

Σχολείο

Τάξη Θέσεις

Φύλο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΣΠΘ

β’ 1 ΑΓΟΡΙ
γ’ 2 2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΠΣΠΘ

Α΄ 4 2 ΑΓΟΡΙΑ  &  2 ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Β’ 1 ΚΟΡΙΤΣΙ
Γ΄ 2 1 ΑΓΟΡΙ  &  1 ΚΟΡΙΤΣΙ

 

Αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση κατατίθενται:

α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων. Εφόσον η ταυτόχρονη παρουσία των δύο γονέων δεν είναι δυνατή, η αίτηση συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση (ΥΔ) του απόντος γονέα/κηδεμόνα από το περιεχόμενο της οποίας θα προκύπτει ότι συναινεί στη συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία. Παράλληλα, προσκομίζεται από τον/τους γονέα/είς απαραιτήτως και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ή

β) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σχολείου lykaeith@sch.gr με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΥΔ των δύο γονέων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Σε αυτή την περίπτωση ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον απαιτείται η επισύναψη Υπευθύνων Δηλώσεων και των δύο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται από την υπηρεσία gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους από Παρασκευή 9/9/2022 μέχρι και Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του σχολείου τη Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Δελμούζος».