Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Κατά την κύρωση των αποτελεσμάτων της συμπληρωματικής κλήρωσης από το ΕΠΕΣ του Π.Σ.Π.Θ, διαπιστώθηκε η καταγραφή της αίτησης με αρ. πρωτ. 106 στη B’ Λυκείου αντί της A’  Λυκείου.
Κατόπιν τούτου θα επαναληφθεί η κλήρωση για την A’ τάξη του Λυκείου, τη Δευτέρα 11/09/2023 στις 12.00.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για την Β’ Λυκείου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΣΠΘ 08-09-23