Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Οι μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου επέστρεψαν σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 στο σχολείο μας. Κύριο μέλημα όλων μας είναι αυτή η επιστροφή να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους, ώστε να προστατεύσουμε την υγεία  και να υπερασπιστούμε την ασφάλεια των παιδιών. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του ΕΟΔΥ.

(1) Οι σχολικές αίθουσες διαμορφώθηκαν έτσι ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των μαθητών στο πλαίσιο του εφικτού, δηλαδή ένας μαθητής ανά θρανίο. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών ανά σχολική αίθουσα ορίζεται στους (15).Τάξεις ή τμήματα τάξεων με περισσότερους των (15) μαθητών, χωρίστηκαν σε υποτμήματα ίσης δυναμικής και θα εφαρμόζουν εκ περιτροπής διδασκαλία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ.5188/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ.

(2) Το πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄Λυκείου για την ερχόμενη εβδομάδα διαμορφώθηκε ώστε να εξυπηρετήσει τις ως άνω ανάγκες. Το πρόγραμμα θα τροποποιείται ανά εβδομάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ. Έναρξη μαθημάτων στις 9:00πμ, όπως στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

(3) Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες, σύμφωνα με το υλικό του ΕΟΔΥ.

(4) Δεν θα πραγματοποιείται στο εξής η συγκέντρωσή των μαθητών/τριών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος.

(5) Από το ΥΠΑΙΘ λάβαμε ενημερωτικό υλικό για τους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς το οποίο διαμοιράστηκε αρμοδίως.

Όλα τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σημαντικά και πρέπει να τηρηθούν από όλους/ες με ευλάβεια. Όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί του ΠΣΠΘ ζητούμε την αρωγή και τη συνεργασία μαθητών/τριών και γονέων & κηδεμόνων για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες και να επιτελέσουμε το διδακτικό και παιδαγωγικό μας έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα παιδιά μας χρειάζονται και η στήριξή μας σε αυτά θα είναι αμέριστη.

Στο εξής μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων στον σχετικό χώρο της ιστοσελίδας μας που δημιουργήθηκε, ο οποίος είναι προσβάσιμος από το κεντρικό μενού πλοήγησης κάτω από την ενότητα “Γυμνάσιο/Γενικό Λύκειο”.

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ!