Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο του ΠΣΠΘ συνεχίζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών. Προβλήματα που υπήρξαν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αρχή της εβδομάδας λόγω κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και τεχνικών προβλημάτων των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης που προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ σταδιακά αποκαθίστανται. Οι ομάδες υποστήριξης της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του σχολείου μας καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια να βρουν λύσεις και να βοηθήσουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς εφόσον αυτό είναι δυνατό, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική και διδακτική πράξη υπό αυτές τις συνθήκες. Η συνεργασία και οι προσπάθειες όλων έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή διατήρηση της επαφής των μαθητών/τριών μας με το σχολείο μας, τους/τις εκπαιδευτικούς και τη μαθησιακή και γνωστική διαδικασία.