Επιλογή Σελίδας

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο του ΠΣΠΘ συνεχίζουν τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών. Προβλήματα που υπήρξαν στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην αρχή της εβδομάδας λόγω κακής σύνδεσης στο διαδίκτυο ή/και τεχνικών προβλημάτων των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης που προτείνονται από το ΥΠΑΙΘ σταδιακά αποκαθίστανται. Οι ομάδες υποστήριξης της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του σχολείου μας καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια να βρουν λύσεις και να βοηθήσουν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς εφόσον αυτό είναι δυνατό, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η εκπαιδευτική και διδακτική πράξη υπό αυτές τις συνθήκες. Η συνεργασία και οι προσπάθειες όλων έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή διατήρηση της επαφής των μαθητών/τριών μας με το σχολείο μας, τους/τις εκπαιδευτικούς και τη μαθησιακή και γνωστική διαδικασία.