Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το ΠΣΠΘ (Δημοτικό) είναι ένα από τα σχολεία που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση ευρείας εφαρμογής του έργου H2020 «Open Schools for Open Societies – OSOS» (Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία) που θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-19.

Το ευρωπαϊκό έργο Η2020: «Οpen Schools for Open Societies – ΟSOS» («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία»), έχει σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για το «Ανοιχτό σχολείο». Αντικείμενο του έργου είναι η προετοιμασία της εισαγωγής της καινοτομίας του «Ανοιχτού σχολείου»,  με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Περισσότερα για το έργο ΕΔΩ

Η προτεινόμενη δράση του σχολείου μας αναπτύσσεται με βασικό άξονα τις Φυσικές Επιστήμες και τα αντικείμενα της STEM εκπαίδευσης.  Ειδικότερα οι μαθητές ως ερευνητές  θα έχουν στη διάθεσή τους πειραματικά εργαλεία από τον χώρο των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και θα κληθούν να προτείνουν λύσεις για την επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος με περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Συγκεκριμένα η θεματική ενότητα της πρότασης περιλαμβάνει:

  • την έννοια της φωτορύπανσης, μια αναδυόμενη περιβαλλοντική έννοια
  • το παγκόσμιο φαινόμενο της φωτορύπανσης, ένα σύγχρονο πρόβλημα ρύπανσης με επιπτώσεις ευρέος φάσματος στον άνθρωπο, το περιβάλλον, την πανίδα και τη χλωρίδα
  • τις έννοιες του φωτός και του χρώματος, θεμελιώδεις έννοιες των Φυσικών Επιστημών, οι οποίες ευνοούν την διεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου της φωτορύπανσης στο πλαίσιο της STEM εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες που θα σχεδιαστούν με την αξιοποίηση των STEM θα έχουν ως γνώμονα την επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων ως προς την επίδραση της φωτορύπανσης:

  • στους ζωντανούς οργανισμούς
  • στον νυχτερινό ουρανό
  •  στα μάτια μας
  • στην ενεργειακή κατανάλωση
  • και στην ασφάλεια.

Οι μετρήσεις της φωτορύπανσης στην περιοχή που μένουν οι μαθητές μπορούν να γίνουν αξιοποιώντας την εφαρμογή LightPollutionInteractive στα ελληνικά.

Οι μαθητές θα μπορέσουν να συγκρίνουν τις προσωπικές τους μετρήσεις με τις μετρήσεις που έχουν γίνει σε άλλα μέρη της γης και να εξάγουν συμπεράσματα για τις διαστάσεις της φωτορύπανσης.