Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Απώτερος σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια και τους φορείς της Κοινότητας, ώστε να επιτευχθεί  η ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου και η έμμεση καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητά των νηπίων του Πειραματικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, ως σκοπός της δράσης αναδεικνύεται η καλλιέργεια γονεϊκών στάσεων, που δύνανται να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικοί στόχοι:

  • Να γνωριστούν οι γονείς των νηπίων και να εισαχθούν στη λειτουργία ομάδας και την σταδιακή κατανόηση της δυναμικής της. Να συμμετάσχουν σε μια ομάδα και να δεσμευτούν ως προς τις βασικές της λειτουργίες.
  • Να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν οι γονείς μέσω της παροχής συμβουλών και τεχνικών για τη βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, θα αναπτυχθούν οι κατάλληλες γονεϊκές στάσεις για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητα των μαθητών (Hoard & Sheppard οπ. αναφ. στο Στογιαννίδου 2011).
  • Να μοιραστούν τα συναισθήματα, τις αγωνίες , τους φόβους και τα άγχη τους ‘

Οι παραπάνω στόχοι πρόκειται να συνεισφέρουν στην ισχυροποίηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των γονέων και έμμεσα των νηπίων και κατ’ επέκταση στην βελτίωση της αντιμετώπισης στρεσσογόνων καταστάσεων στην σχολική και κοινωνική ζωή τους. Πρόσθετα, αναμένεται η δημιουργία γέφυρας μεταξύ γονέων και σχολείου  και η  βελτίωση των σχέσεων γονέα-παιδιού.

Ο σχεδιασμός αφορά την συνάντηση των γονέων σε 15η βάση στα Κέντρα Πρόληψης Σείριος με την εθελοντική παρουσία της Νηπιαγωγού σύμφωνα με το μοντέλο της διαλεκτικής Συμβουλευτικής που προτείνεται και από το ΑΠΘ και το τμήμα της Σχολικής Ψυχολογίας ώστε να ενισχυθεί με έμμεσο τρόπο η ψυχική ανθεκτικότητα των νηπίων και να ενδυναμωθούν οι γονείς. Τα θέματα προσεγγίζονται με διάφορους τρόπους και προτάθηκε από την νηπιαγωγό η χρήση  κινηματογραφικών εργαλείων προκειμένου να λειτουργήσουν ως μεταβατικός χώρος, ως νοητό βιβλίο  για την έναρξη μιας βιωματικής συζήτησης. Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα και συνοδεύονται με ανάλυση περιστατικών.