Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το σχολείο μας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning, συμμετέχει σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης συνεργασίας του σχολείου της Πορτογαλίας(Agrupamento de Escolas de Alhandra Sobralinhoe Sao Joaodos Montes Vila Francao de Xira )καιφέρει τον γενικό τίτλο:  «Leave the bulling behind».

Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε΄ & Στ’ τάξης πραγματοποιώντας σε εβδομαδιαία βάση δραστηριότητες σχετικές με το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν το πρόγραμμα είναι  οι: κ. κ. Μαρίνα Λάγουρη, Ευανθία Στέφα, Στυλιανή Σιούλη, Αθανασία Στεργιάκη, Λεωνίδας Γεροντίδης και Φίλιππος Κουτσάκας.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών  σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού μέσα από τις τέχνες και την λογοτεχνία αλλά και την τέχνη της εικόνας και του βίντεο. Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο μεταξύ μαθητών/τριών αποτελεί μορφή επιθετικής συμπεριφοράς με σοβαρές περιπτώσεις για την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και τη διαδικασία της μάθησης. Μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, άμεσες και έμμεσες, όπως η σωματική βία, ο αποκλεισμός από την ομάδα και η διάδοση φημών, οι απειλές και η παρενόχληση κ.α. Μέσα από τις παρεμβάσεις στη σχολική τάξη τα παιδιά θα ερευνήσουν την δυνατότητα να ανταπεξέρχονται και να οργανώνουν στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Τα αποτελέσματα των δράσεων θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σύνθημά μας: “SAY BOO TO THE BULLY!