Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
Etwinning – η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Etwinning – η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης

Προσφέρει μία πλατφόρμα για το προσωπικό (εκπαιδευτικούς, διευθυντές, βιβλιοθηκάριους, κ.λ.π.) που εργάζεται σε σχολεία των συμμετεχόντων Eυρωπαϊκών χωρών, για να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να διεξάγουν έργα, να μοιράζονται και, με λίγα λόγια, να αισθάνονται και να αποτελούν μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης.

Γίνετε μέλος της κοινότητας του eTwinning

Διαβάστε Περισσότερα
Σχολική Επιχειρηματικότητα Νέων/ Junior Achievement (ΣΕΝ/JA)  – Εικονική Επιχείρηση

Σχολική Επιχειρηματικότητα Νέων/ Junior Achievement (ΣΕΝ/JA) – Εικονική Επιχείρηση

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece που υλοποιούνται στην Ελλάδα, βασίζονται κυρίως στη βιωματική μάθηση (learning by doing) και η αποτελεσματικότητα τους είναι δοκιμασμένη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε πολλές χώρες του κόσμου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Junior Achievement Worldwide. Όλα τα προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και υλοποιούνται εντός ή εκτός του σχολικού προγράμματος (σε προαιρετική βάση).

Βασικοί συντελεστές του κάθε προγράμματος είναι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος επιλέγει να στηρίξει το πρόγραμμα και ο εθελοντής/σύμβουλος, στέλεχος επιχείρησης, που συμμετέχει εθελοντικά στην υλοποίηση του προγράμματος. 

Ο σύμβουλος/εθελοντής επισκέπτεται την τάξη και σε συνεργασία πάντα με τον εκπαιδευτικό, κατευθύνει τις συζητήσεις, μοιράζεται τις γνώσεις και τις εμπειρίες του με τους μαθητές και λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος & της αγοράς εργασίας.Ο εκπαιδευτικός, σε συνεργασία με τον σύμβουλο/εθελοντή, προσαρμόζει το πρόγραμμα στις ανάγκες των μαθητών, οργανώνει τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε κάθε συνάντηση-μάθημα και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές:

  • καλλιεργούν τη δημιουργικότητα τους & αναπτύσσουν κριτική σκέψη
  • εξοικειώνονται με την έννοια της επιχειρηματικότητας, τη σημασία της οικονομίας, το ρόλο των επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία, την αξία της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.
  • εκπαιδεύονται σε βασικές οικονομικές έννοιες.
  • αναπτύσσουν σημαντικές επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητες: ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, ικανότητες παρουσίασης κ.ά.
  • «συνδέονται» με το εργασιακό περιβάλλον και αποκτούν παραστάσεις για την αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, τις συνθήκες εργασίας, τις ευκαιρίες μελλοντικής εργασίας,κλπ.
  • μαθαίνουν μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις και παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεων.

Διαβάστε Περισσότερα
Eduweb – Καταπολεμούμε τον Ψηφιακό Αποκλεισμό

Eduweb – Καταπολεμούμε τον Ψηφιακό Αποκλεισμό

Τα παιδιά εκπαιδεύουν ψηφιακά αναλφάβητους ενήλικες στο Ασφαλές και Δημιουργικό Διαδίκτυο

Το EduWeb έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων / ινστιτούτων με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων όσον αφορά στη χρήση του Διαδικτύου. Στόχος είναι οι ίδιοι οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους, στην ασφαλή και δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

Διαβάστε Περισσότερα
CRISS – Απόκτηση, Αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολεία της δευετεροβάθμιας εκπαίδευσης

CRISS – Απόκτηση, Αξιολόγηση και πιστοποίηση των ψηφιακών ικανοτήτων στα σχολεία της δευετεροβάθμιας εκπαίδευσης

A commitment to the teaching of the future

With CRISS you will implement the acquisition, evaluation and certification of your students’ digital competence, a requirement that will be indispensable in all European secondary schools.

Live a pioneering educational experience in Europe

CRISS special information for teachers and schools (Brochure in Greek)

Διαβάστε Περισσότερα