Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Προστασία”

1. Εισαγωγή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: Ενημέρωση, Εκπαίδευση και Προστασία” υλοποιείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2020-21, 2021-22, 2022-23), από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής ΠΣΠΘ), με την επιστημονική υποστήριξη του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Κωνσταντία Τολίκα.

2. Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Μελέτη των περιβαλλοντικών διαστάσεων και των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής λόγω της έντασης του φαινομένου του θερμοκηπίου
 • Αναζήτηση τρόπων παρακολούθησης, αναγνώρισης, εντοπισμού καθώς και μέτρων για την έγκαιρη προειδοποίηση (risk alert system) και προστασία από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με την αξιοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμων, ανοιχτών, χαμηλού κόστους τεχνολογιών καθώς και ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση των παραπάνω λύσεων καθώς και των μετεωρολογικών δεδομένων σε γνωστικά αντικείμενα όλων των βαθμίδων του ΠΣΠΘ (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας), μέσα από μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της μελέτης του καιρού και του κλίματος
 • Συστηματική συλλογή, οργάνωση και διάθεση ανοιχτών συνόλων (data sets) πρωτογενών μετεωρολογικών δεδομένων και ταυτόχρονη καλλιέργεια κουλτούρας ανοιχτότητας στην σχολική κοινότητα
 • Ανάπτυξη και καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων του ΠΣΠΘ

3. Πορεία Υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος

3.1 Σχολικό έτος 2020-21

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε αφενός διεπιστημονικό χαρακτήρα μιας και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πέντε διαφορετικών μαθημάτων (Φυσική, Γεωγραφία, Μαθηματικά, Αρχαία Ελληνικά και Πληροφορική), υπερβαίνοντας όμως τα όρια αυτών των μαθημάτων και αφετέρου ήταν ταυτόχρονα διαθεματικό, καθώς η όλη διδακτική προσέγγιση/μεθοδολογία στηρίχθηκε στη φιλοσοφία STEAM, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες για να ενισχύσει την κατανόηση των μαθητών για τις πολύπλοκες έννοιες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή στην ολότητά τους.

Διαθεματική / Διεπιστημονική εκπαιδευτικά προσέγγιση του προγράμματος

Διαθεματική και Διεπιστημονική εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκαν

 • 11 εκπαιδευτικοί (Ελένη Πετρίδου, Σαπφώ Φωτιάδου Φυσικής, Μαρία Μποζέλου Μαθηματικός, Γιώργος Ποιμενίδης Φιλόλογος, Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου Χημικός, Μαρίνα Λάγουρη Δασκάλα / Δντρια Δημοτικού, Νίκη Ζωγράφου Δασκάλα, Ιωάννης Πράπας Δάσκαλος, Σταυρούλα Μαστοροδήμου Νηπιαγωγός, Εμμανουήλ Κοσμίδης Πληροφορικός, Φίλιππος Κουτσάκας Πληροφορικός) και
 • 205 μαθητές από όλες τις βαθμίδες του ΠΣΠΘ, από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος

 • πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) διαδικτυακές εισηγήσεις/διαλέξεις από την Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Δρ. Κωνσταντία Τολίκα, με κοινό τους εμπλεκόμενους μαθητές και εκπαιδευτικούς
 • οι μαθητές σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς εργάστηκαν τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους μαθητές άλλων τάξεων και βαθμίδων στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, αξιοποιώντας σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και φύλλα εργασίας
 • αξιοποιήθηκαν ανοιχτές τεχνολογίες, εργαλεία και εξοπλισμός για τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων, ανοιχτών και χαμηλού κόστους λύσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην παρακολούθηση, έγκαιρη ενημέρωση και προστασία των τοπικών κοινωνιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα
 • οι μαθητές και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δράσεις διάχυσης του προγράμματος

Παραδοτέα 2020-21

Α.Α. Τύπος Συνοπτική Περιγραφή Σύνδεσμος
1. Διδακτικό Σενάριο,
Γυμνάσιο, Λύκειο
Διδακτικό Σενάριο “Εκπαιδευτική Ρομποτική και Μετεωρολογία με Raspberry Pi και Python: Κατασκευή, παραμετροποίηση και εκπαιδευτική αξιοποίηση μετεωρολογικού σταθμού βασιμένου σε Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής”
Φίλιππος Κουτσάκας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Διδακτικό Σενάριο ΕΔΩ
2. Εξοπλισμός Μετεωρολογικός σταθμός βασισμένος σε Τεχνολογίες Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής (Raspberry Pi) και στην γλώσσα προγραμματισμού Python, με δυνατότητα καταγραφής σε πραγματικό χρόνο (α) θερμοκρασίας, (β) σχετικής υγρασίας, (γ) ατμοσφαιρικής πίεσης, (δ) ύψους βροχής, (ε) ταχύτητας και (στ) κατεύθυνσης ανέμου Οδηγίες συναρμολόγησης, προγραμματισμού και παραμετροποίησης ΕΔΩ
3. Ιστοσελίδα Πλατφόρμα ανάρτησης μετεωρολογικών δεδομένων
(Thinκ Speak) σε πραγματικό χρόνο (α) θερμοκρασίας, (β) σχετικής υγρασίας, (γ) ατμοσφαιρικής πίεσης, (δ) ύψους βροχής, (ε) ταχύτητας και (στ) κατεύθυνσης ανέμου του Μετεωρολογικού Σταθμού του ΠΣΠΘ
Ιστοσελίδα ΕΔΩ
4. Διάχυση / Βράβευση Συμμετοχή στον διαγωνισμό κοινωνικής υπευθυνότητας “Bravo Schools” για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Βραύβευση λόγω της μεγάλης ενεργοποίησης & συμμετοχής που πέτυχε για την τοπική κοινωνία
Συμμετοχή ΕΔΩ
Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
5. Διάχυση Εισήγηση στο 13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας “Κατασκευή, παραμετροποίηση, τοποθέτηση και διαχείριση ενός πρότυπου μετεωρολογικού σταθμού βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες στο πλαίσιο του έργου «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία” Εισήγηση ΕΔΩ
Παρουσίαση ΕΔΩ
6. Διάχυση Εκδήλωση παρουσίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων του ΠΣΠΘ στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Σχολείο σε Δράση” Αφίσα ΕΔΩ
Παρουσίαση ΕΔΩ
7. Εκπαιδευτικό Υλικό
Α Γυμνασίου
Παρουσίαση “Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Παρουσίαση “Μαθαίνοντας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ενός Μετεωρολογικού Σταθμού.”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Φύλλο Εργασίας “Επεξεργασία δεδομένων θερμοκρασίας για τα μαθήματα της Φυσικής και της Γεωγραφίας, Α Γυμνασίου”
Ελένη Πετρίδου, Σαπφώ Φωτιάδου, Εκπαιδευτικοί Φυσικής
Παρουσίαση 1 ΕΔΩ
Παρουσίαση 2 ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας ΕΔΩ
8. Εκπαιδευτικό Υλικό
Β Γυμνασίου
Φύλλο Εργασίας 1 και 2 Επεξεργασία δεδομένων θερμοκρασίας για το μάθημα των Μαθηματικών, Β Γυμνασίου
Μαρία Μποζέλου, Εκπαιδευτκός Μαθηματικών
Φύλλο Εργασίας 1 ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας 2 ΕΔΩ
9. Εκπαιδευτικό Υλικό
Δ Δημοτικού
Παρουσίαση “Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Παρουσίαση “Πώς κάνουμε τους αριθμούς εικόνες;”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Φύλλο Εργασίας, Καιρικά φαινόμενα και ανθρώπινες δραστηριότητες, Δ Δημοτικού
Νίκη Ζωγράφου, Δασκάλα
Παρουσίαση 1 ΕΔΩ
Παρουσίαση 2 ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας ΕΔΩ
10. Εκπαιδευτικό Υλικό
Γ Δημοτικού
Παρουσίαση “Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Παρουσίαση “Κάνωντας τους αριθμούς εικόνες;”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Παρουσίαση “Ανατρέποντας την πιθανή μελλοντική κλιματική αλλαγή”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Δραστηριότητες “Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα”
Πράπας Ιωάννης, Δάσκαλος
Παρουσίαση 1 ΕΔΩ
Παρουασίση 2 ΕΔΩ
Παρουσίαση 3 ΕΔΩ
Δραστηριότητα 1 ΕΔΩ
Δραστηριότητα 2 ΕΔΩ

3.2 Σχολικό έτος 2021-22

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίστηκε με την ίδια στοχοθεσία διατηρώντας τον διεπιστημονικό / διαθεματικό χαρακτήρα του και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών τριών διαφορετικών μαθημάτων (Φυσική, Γεωγραφία και Πληροφορική). Επιπλέον ιδιαίτερη έμφαση δώθηκε στη διάχυση προς την σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία τόσο των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων του, όσο και των καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγόυμενης χρονιάς.

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάστηκαν

 • 8 εκπαιδευτικοί (Ελένη Πετρίδου, Σαπφώ Φωτιάδου Φυσικής, Μαρία Μποζέλου Μαθηματικός, Γιώργος Ποιμενίδης Φιλόλογος, Μαρίνα Λάγουρη Δασκάλα / Δντρια Δημοτικού, Σταυρούλα Μαστοροδήμου Νηπιαγωγός, Εμμανουήλ Κοσμίδης Πληροφορικός, Φίλιππος Κουτσάκας Πληροφορικός) και
 • 155 μαθητές από όλες τις βαθμίδες του ΠΣΠΘ, από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Παραδοτέα 2021-22

a/a Τύπος Συνοπτική Περιγραφή Σύνδεσμος
1. Διάχυση Συμμετοχή σε εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Ανοιχτών Δεδομένων 2022 (Open Data Day 2022) Παρουσίαση
ΕΔΩ
2. Διάχυση / Βράβευση 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας,
Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου
Εισήγηση με τίτλο “Κατασκευή, παραμετροποίηση και διαχείριση ενός πρότυπου μετεωρολογικού σταθμού, βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες, στο πλαίσιο του έργου «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία”.
Η εισήγηση βραβεύτηκε με το δεύτερο βραβείο καλύτερης εργασίας
Φίλιππος Κουτσάκας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Εμμανουήλ Κοσμίδης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Εισήγηση ΕΔΩ
Βιντεοσκοπημενη παρουσίαση ΕΔΩ
3. Εκπαιδευτικό Υλικό
Β Γυμνασίου
Διδακτικό Σενάριο επεξεργασίας αυθεντικών μετεωρολογικών δεδομένων τα οποία προέρχονται από του μετεωρολογικό σταθμό του ΠΣΠΘ με τίτλο “Μελετώντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μέσα από την καταγραφή και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων – Θερμοκρασία”
Φίλιιππος Κουτσάκας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Διδακτικό Σενάριο ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας ΕΔΩ
6. Εκπαιδευτικό Υλικό
Α Γυμνασίου
Παρουσίαση “Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Καιρικά Φαινόμενα”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Παρουσίαση”Μαθαίνοντας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ενός Μετεωρολογικού Σταθμού.”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Φύλλο Εργασίας “Επεξεργασία δεδομένων βροχόπτωσης, Φυσική και της Γεωγραφία, Α Γυμνασίου”
Ελένη Πετρίδου, Σαπφώ Φωτιάδου, Εκπαιδευτικοί Φυσικής
Παρουσίαση 1 ΕΔΩ
Παρουσίαση 2 ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας ΕΔΩ
7. Εκπαιδευτικό Υλικό
Β Γυμνασίου
Φύλλα Εργασίας 3 και 4, Επεξεργασία δεδομένων θερμοκρασίας, Μαθηματικά, Β Γυμνασίου
Μαρία Μποζέλου, Εκπαιδευτκός Μαθηματικών
Φύλλο Εργασίας 3 ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας 4 ΕΔΩ
8. Εκπαιδευτικό Υλικό
Νήπια
Παρουσίαση “Ο καιρός και οι Τέχνες”
Κωνσταντία Τολίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, ΑΠΘ
Δραστηριότητες για τον καιρό και το κλίμα για μαθητές/τριες Νηπιαγωγείου
Σταυρούλα Μαστοροδήμου, Νηπιαγωγός
Παρουσίαση ΕΔΩ
Beethooven ΕΔΩ
Strauss ΕΔΩ
Raindrop Prelude ΕΔΩ
Δραστηριότητες ΕΔΩ

3.3 Σχολικό έτος 2022-23

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-23, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνεχίζεται με την ίδια στοχοθεσία αξιοποίησης των μετεωρολογικών δεδομένων του σταθμού στα διδακτικά αντικείμενα των βαθμίδων του σχολείου και ταυτόχρονα της διάχυσης προς την σχολική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων του και των καλών πρακτικών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγόυμενων ετών. Επιπλέον κατά το τρέχον σχολικό έτος γίνεται μία ιδιαίτερη προσπάθεια οργάνωσης και συστηματικής διάθεσης συνόλων δεδομένων κάτω από άδειες ανοιχτής φιλοσοφίας (open weather data sets).

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργάζονται

 • 5 εκπαιδευτικοί (Σαπφώ Φωτιάδου Φυσικής, Νίκη Ζωγράφου Δασκάλα, Σταυρούλα Μαστοροδήμου Νηπιαγωγός, Εμμανουήλ Κοσμίδης Πληροφορικός, Φίλιππος Κουτσάκας Πληροφορικός) και
 • 105 μαθητές από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο του ΠΣΠΘ

Παραδοτέα 2022-23

a/a Τύπος Συνοπτική Περιγραφή Σύνδεσμος
1. Σύνολα Ανοιχτών Δεδομένων Διάθεση Συνόλων Ανοιχτών Δεδομένων Μετεωρολογικών Δεδομένων του Μετεωρολογικού σταθμού του ΠΣΠΘ
Μορφότυπος CSV, Δομή αρχείου: created_at, Temperature (C), Humidity (%), Pressure (hPa), Windspeed (m/s), Wind Bearing (degres), Precipitation (mm)))
Ημερομηνία έναρξης διάθεσης 01/03/2023
Παράδειγμα ΕΔΩ
Σύνολα προς λήψη ΕΔΩ
Ανοιχτή Άδεια Χρήσης
Short Version ΕΔΩ
Full Version ΕΔΩ
2. Διάχυση Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 2022
Παρουσίαση 4+1 εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΠΣΠΘ στο περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Παροσίαση ΕΔΩ
3. Διάχυση Συμμετοχή στον διαγωνισμό “1η Μαθητική Δράση για το Κλίμα και την Κλιματική Αλλαγή” Βίντεο ΕΔΩ
Photo Album ΕΔΩ
4. Εξοπλισμός Αναβάθμιση του κώδικα (Python) του Μετεωρολογικού σταθμού και προσθήκη δυνατότητας αυτόματης καταγραφής και ανάρτησης των επιλεγμένων συνόλων μετεωρολογικών δεδομένων Οδηγίες και Κώδικας ΕΔΩ
5. Εκπαιδευτικό Υλικό
Β Γυμνασίου
Διδακτικό Σενάριο επεξεργασίας αυθεντικών μετεωρολογικών δεδομένων τα οποία προέρχονται από του μετεωρολογικό σταθμό του ΠΣΠΘμε τίτλο “Μελετώντας το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής μέσα από την καταγραφή και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων – Βροχόπτωση”
Φίλιππος Κουτσάκας, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Σενάριο ΕΔΩ
Φύλλο Εργασίας ΕΔΩ

4. Ο Μετεωρολογικός σταθμός του ΠΣΠΘ

4.1 Προβολή Μετεωρολογικών Δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Ο σταθμός καταγράφει σε πραγματικό χρόνο (α) θερμοκρασία (β) σχετική υγρασία (γ) ατμοσφαιρική πίεση (δ) ύψος βροχής (ε) ταχύτητα και (στ) κατεύθυνση ανέμου

Τα μετεωρολογικά δεδομένα προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο παρακάτω καθώς και από πλατφόρμα ThinkSpeak (κλικ ΕΔΩ)

4.2 Ανάρτηση Ανοιχτών Συνόλων Δεδομένων (Open Data Sets)

Επίσης τα Μετεωρολογικά Δεδομένα του σταθμού οργανώνονται σε σύνολα δεδομένων (data sets) και προσφέρονται ελεύθερα και ανοιχτά ΕΔΩ

Η πλήρης ανοιχτή άδεια χρήσης των δεδομένων διαθέσιμη ΕΔΩ

Η συνοπτική ανοιχτή άδεια χρήσης των δεδομένων διαθέσιμη ΕΔΩ

4.3 Οδηγίες κατασκευής, Αρχιτεκτονική Μετεωρολογικού Σταθμού

Αναλυτικές οδηγίες κατασκεύης και παραμετροποίησης του μετεωρολογικού σταθμού ΕΔΩ

Αρχιτεκτονική του Μετεωρολογικού σταθμού του ΠΣΠΘ

Αρχιτεκτονική του Μετεωρολογικού σταθμού του ΠΣΠΘ

5. Σχετικές Πηγές

13ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, (2021). Ανακτήθηκε Ιούνιος 24, 2021, από http://www.math-syn-pli.gr/

Καρατζίδης Ε., Κουτλή, Π., Κουτσάκας, Φ., (2019). Τα ρομπότ στο μάτι του κυκλώνα: Οιμαθητές εργαλειοποιούν τη ρομποτική μηχανική και τη μετεωρολογία για την προστασίατων ελληνικών νησιών από την κλιματική αλλαγή, 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθησητης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 11-13 Οκτωβρίου 2019.

Κουτσάκας, Φ., Κοσμίδης, Ε., Τολίκα, Κ. (2021). Κατασκευή, παραμετροποίηση και διαχείριση ενός πρότυπου μετεωρολογικού σταθμού, βασισμένου σε ανοιχτές τεχνολογίες, στο πλαίσιο του έργου «Ακραία Καιρικά Φαινόμενα: ενημέρωση, εκπαίδευση και προστασία». Πρακτικά Εργασιών 7ου Διεθνούς Συνεδρίου, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2021, ISSN: 2529-1580, SET: 978‐618‐5562‐05‐2, ISBN: 978‐618‐5562‐09‐0 (τόμος Δ) 141-147. Διαθέσιμο στο https://synedrio.eepek.gr/el/to-synedrio/praktika-synedriou

Χρυσός, Β. (2018), Ανοιχτά μετεωρολογικά δεδομένα στην Ελλάδα, Ανατήθηκε από https://opendata.ellak.gr/2018/02/06/anichta-meteorologika-dedomena-stin-ellada/

Arduino Project. (2021). Retrieved June 24, 2021, from Arduino: https://www.arduino.cc/BC Robotics. (2021).

BC Robotics Raspberry Pi Weather Station. Retrieved June 24, 2021,from https://bc-robotics.com/tutorials/raspberry-pi-weather-station-part-1/

Bravo Schools. (2021). Bravo Schools – Sustainable Greece 2021. Retrieved June 24, 2021,from https://observatory.sustainablegreece2020.com/gr/schools-practices/akraia-kairika-fainomena-enhmerwsh-ekpaideysh-kai-prostasia.2943.htmlEuropean

Space Agency (2021), ESA Climate Detectives Project. Retrieved June 24, 2021,from https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2019-2020/details/152/

Microbit Educational Fundation. (2021). Retrieved June 24, 2021, from https://microbit.org/

Open Knowledge Foundation (n.d.), How to Open Up Data, Retrieved from https://opendatahandbook.org/guide/en/how-to-open-up-data/

PSPTH Weather Station GitHub Repo. (2021). Retrieved June 24, 2021, from https://github.com/fkoutsakas/climate-hazards-awareness-and-protection

Raspberry Pi Projects. (2021). Build your own weather station. Retrieved June 24, 2021, from https://projects.raspberrypi.org/en/projects/build-your-own-weather-station

Real Time Weather Data PSPTH. (2021). Retrieved June 24, 2021, from https://thingspeak.com/channels/1010145

Raspberry Pi (2021). Teach, Learn, and Make with Raspberry Pi. Retrieved June 24, 2021, from https://www.raspberrypi.org/

Think Speak for Iot Projects. (2021). Retrieved June 24, 2021, from https://thingspeak.com/

VNC (2021). VNC Viewer. Retrieved June 24, 2021, from https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/