Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Στο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Δημοτικό απονεμήθηκε τη σήμα SELFIE μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του στο ομώνυμο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού η διεύθυνση  του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες των Γ-Στ τάξεων υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, συμπληρώνοντας on-line ερωτηματολόγια. Το εργαλείο SELFIE έχει στόχο να ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση.embed_badge

Ειδικότερα, το SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies / Αναστοχασμός για την αποτελεσματική μάθηση με την ενίσχυση της χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών) είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τα σχολεία να ενσωματώσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία, στη μάθηση και στην αξιολόγηση των μαθητών. Μπορεί να καταγράψει τι λειτουργεί ικανοποιητικά, πού χρειάζονται βελτιώσεις και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες.

Το SELFIE συγκεντρώνει – ανωνύμως – τις απόψεις των μαθητών/τριων, των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών των σχολείων σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό πραγματοποιείται μέσω σύντομων προτάσεων και ερωτημάτων. Τα ερωτήματα καλύπτουν τομείς όπως η ηγεσία, η υποδομή, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών και οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.

Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων χρειάζονται περίπου 30 λεπτά. Τα ερωτήματα είναι προσαρμοσμένα σε κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που αφορούν τη μαθησιακή εμπειρία τους, οι εκπαιδευτικοί για τις πρακτικές κατάρτισης και διδασκαλίας και οι επικεφαλής του σχολείου για τον σχεδιασμό και τη γενική στρατηγική ως προς τη χρήση των τεχνολογιών.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το εργαλείο παράγει έναν έλεγχο προόδου – μια φωτογραφία («SELFIE» :-)) των δυνατών σημείων και των αδυναμιών ενός σχολείου όσον αφορά τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία και μάθηση. Όσο περισσότερα άτομα από το σχολείο συμμετέχουν, τόσο πιο ακριβές θα είναι το SELFIE σχετικά με το σχολείο τους.

Μόνο το κάθε σχολείο μπορεί να δει τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που θα αντληθούν από τη διαδικασία SELFIE και δεν κοινοποιούνται.

Τα πορίσματα θα  βοηθήσουν να διαπιστώθεί σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και από το σημείο αυτό θα ξεκινήσει μια συζήτηση για τη χρήση της  και θα αναπτύχθεί ένα σχέδιο δράσης για το σχολείο. Το SELFIE μπορεί εν συνεχεία να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο για τη μέτρηση της προόδου και την προσαρμογή του σχεδίου δράσης.

Οφέλη από την δράση SLEFIE

  • Στο SELFIE συμμετέχει το σύνολο της σχολικής κοινότητας – επικεφαλής σχολείου, εκπαιδευτικοί και μαθητές – σε μια ολιστική διαδικασία αναστοχασμού (360 μοιρών) που καλύπτει πολλούς τομείς της σχολικής πρακτικής.
  • Επειδή κάθε σχολείο είναι μοναδικό, το εργαλείο μπορεί να προσαρμοστεί. Το σχολείο σας μπορεί να επιλέξει και να προσθέσει ερωτήματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
  • Το SELFIE δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε ερωτήματα που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους, ως μαθητών, εκπαιδευτικών ή επικεφαλής σχολείου.
  • Το SELFIE παρέχεται δωρεάν. Οι απαντήσεις είναι ανωνυμοποιημένες και τα δεδομένα είναι ασφαλή.
  • Τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται σε υπολογιστή, tablet ή smartphone.
  • Μετά την ολοκλήρωση του SELFIE, κάθε σχολείο λαμβάνει έναν εξατομικευμένο, διαδραστικό έλεγχο προόδου, ο οποίος παρέχει εμπεριστατωμένα δεδομένα και παρουσιάζει μια άμεση εικόνα των δυνατών σημείων και των αδυναμιών.

Περισσότερα για το SELFIE θα βρείτε ΕΔΩ