Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ο όμιλος Ρητορικής τέχνης στην Αγγλική συμμετείχε και φέτος με μεγάλη επιτυχία στο Μοντέλο Προσομοίωσης Ηνωμένων Εθνών του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης στις 7-9 Μαρτίου 2019. Οι 26 μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη συζήτησαν επάνω σε θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την ατζέντα του ΟΗΕ και συνέταξαν ψηφίσματα που περιείχαν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα σήμερα. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και συνέβαλαν στην διεξαγωγή ενδιαφερόντων debate προάγοντας τις δημοκρατικές αρχές και το συνεργατικό πνεύμα στη λήψη αποφάσεων. Διακρίθηκαν ανά επιτροπή οι εξής:

UNHRC: Λία Αμπρικίδου (Best Delegate), Ελένη Δαλαρά (Future Diplomat), Μαρία Κεπερτή (Honourable Mention), Μαρία Μηκερόζη (Verbal Mention)
DISEC: Γλυκερία Λεώνη (Verbal Mention)
UNWOMEN: Ιωάννα Μπακαλιού (Verbal Mention)
ECOSOC: Ηλίας Μαστρογιάννης (Best Delegate), Αλέξανδρος Αλευρόπουλος (Verbal Mention)
Security Council: Αλεξάνδρα-Νεκταρία Κοντού (Best Delegate), Ανδριάνα Διαμαντοπούλου (Verbal Mention)
SOCHUM: Βασιλική Παππά (Best Delegate), Γιάννης Τακουρίδης (Honourable Mention)
UNESCO: Αντώνης Μπούρας (Honourable Mention), Βασίλης Τζιτζής (Verbal Mention)
UNICEF: Έλενα Αρβανίτη-Λιουλιάκη (Honourable Mention)