Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Γυμνάσιο – Λύκειο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ.) συνεργάζεται με το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ISeB) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής
έρευνας πεδίου στις τάξεις της γ ́ Γυμνασίου, Α ́ Λυκείου και Β ́ Λυκείου.

Η έρευνα αποσκοπεί στον βέλτιστο επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών/τριών και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής για ερευνητικούς-εκπαιδευτικούς στόχους, τόσο όσον αφορά στο Σχολείο όσο και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Η επιλογή του Σχολείου μας από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βασίστηκε στη φήμη και στο επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τους/τις μαθητές/τριές του και θα αποτελέσει “πιλότο” για τη συνέχιση της ιδίας έρευνας και σε άλλα σχολεία.
Μέσω της έρευνας θα παραχθεί υψηλή προστιθέμενη αξία για τους/τις μαθητές/τριες του Σχολείου, καθώς θα είναι σε θέση να γνωρίσουν:

α) τα επαγγέλματα που ταιριάζουν καλύτερα στις πραγματικές τους ικανότητες για να έχουν μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία,

β) τις μορφές νοημοσύνης (π.χ. μαθηματική, λεκτική, ψηφιακή) που έχουν σε μεγαλύτερο βαθμό και

γ) τις πιο χαρακτηριστικές δεξιότητές τους (π.χ. επικοινωνία, δημιουργικότητα, διαχείριση χρόνου).

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της παρούσας έρευνας είναι η χρησιμοποίηση πρωτότυπων τεστ νοημοσύνης που οδηγούν σε πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα, σε σχέση με αντίστοιχα τεστ γνώσεων ή τεστ που οι μαθητές/τριες εκφράζουν προτιμήσεις, συνήθειες ή/και τρόπους χρήσης εκπαιδευτικών εργαλείων. Είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικά, αφού πολλά από αυτά παρουσιάζονται σε γραφικό περιβάλλον και διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό από διαδικτυακά και έντυπα τεστ που χρησιμοποιούνται για συναφείς σκοπούς.

Μετά την υλοποίηση της έρευνας, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατίθενται να πραγματοποιήσουν, σε συνεργασία με τους/τις  εκπαιδευτικούς του Σχολείου, διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, καθώς επίσης και εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συντονιστής είναι ο Στειακάκης Εμμανουήλ και για το ΠΣΠΘ η  Διευθύντρια του Σχολείου Ρώσσιου Ελένη.
Παιδαγωγική ομάδα του Σχολείου μας: Κουτσάκας Φίλιππος, Λαλαγιάννη Αικατερίνη, Μαλιαρά Κυριακούλα, Μαυρίδου Αλεξάνδρα, Νικολαΐδου Αλεξάνδρα, Παπαπαρασκευάς Ζουμπούλης, Ποθητού Ευγενία, Ρώσσιου Ελένη, Σιδηροπούλου Ουρανία, Τουμανίδης Γεώργιος, Φουντούκη Μαρία, Φράγκατζης Κωνσταντίνος, Φωτιάδου Σαπφώ, Χατζηβασιλειάδου Δέσποινα.