Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας
To Π.Σ.Π.Θ ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου AMeLiE συμμετέχει στην ετήσια εκστρατεία ψηφιακής ένταξης και ενδυνάμωσης των Ευρωπαίων πολιτών, All Digital Week 2022: «Enhance your digital skills» η οποία πραγματοποιείται από τις 14 Μαρτίου έως και τις 14 Απριλίου 2022. Στόχος της είναι να διερευνήσει  τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε όλες τις θέσεις εργασίας, τα επαγγέλματα και τα στάδια της καθημερινότητας. Η ALL DIGITAL Week, μία εκστρατεία ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων πραγματοποιείται σε παραπάνω από 20 χώρες της Ευρώπης με τη συμμετοχή 100.000 φορέων και μέσα από μία σειρά δραστηριοτήτων όπως εικονικές και δια ζώσης εκδηλώσεις και συνέδρια,  εργαστήρια για τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και οι επιδράσεις του στην κοινωνία. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής την Παρασκευή 24.3.2022 το σχολείο συμμετείχε στο webinar με τίτλο “Innovative approaches to enhancing media literacy of students and teachers” όπου και παρουσιάστηκαν οι δράσεις και η μέχρι τώρα εμπειρία από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα AMeLiE.