Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο ErasmusWater Education υλοποιώντας δράσεις και σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό που συνδέεται με την περιβαλλοντική αγωγή των μαθητών/τριών και την παροχή ανάλογων εκπαιδευτικών εργαλείων, μεθοδολογικών, συμβατικών και ψηφιακών, στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διδάξουν ανάλογα περιβαλλοντικά θέματα.

Εκπρόσωποι της παιδαγωγικής ομάδας του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος συμμετείχαν στο online meeting που πραγματοποιήθηκε από την Τρίτη 7/12 έως και την Πέμπτη 9/12, όπου και παρουσίασαν έναν απολογισμό της εκπαιδευτικής προσέγγισης και των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο ΠΣΠΘ  και των αποτελεσμάτων της συνεργασίας των εμπλεκομένων σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2018-2019 & 2019-2020, καθώς και το υλικό που παρήγαγαν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί ως μέρος του εκπαιδευτικού Handbook το οποίο αποτελεί παραδοτέο του πρώτου μέρους του προγράμματος. Από τις συμμετέχουσες εκπαιδευτικούς στο online meeting αναδείχθηκαν τα αποτελέσματα των διδακτικών παρεμβάσεων και των εκπαιδευτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν στο ΠΣΠΘ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη μέσω των οποίων οι μαθητές/τριες μας ευαισθητοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν στο θέμα του νερού (κύκλος, ιδιότητες, σύσταση κλπ.) μαθαίνοντας για τους φυσικούς υδάτινους πόρους και τη μορφή τους (πηγές, ποτάμια, λίμνες), για την χρήση του νερού μέσα στο χρόνο αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα εστίασε σε σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το νερό (πχ λειψυδρία, μόλυνση υδάτινων πόρων) και επιδίωξε την εξεύρεση και διάδοση τρόπων εξοικονόμησής του και προστασίας των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και  με τη μέθοδο «project», ενώ εφαρμόστηκαν και μέθοδοι βιωματικής διδασκαλίας και μάθησης. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν και άλλες διδακτικές στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όπως η μελέτη πεδίου, η ανίχνευση και τροποποίηση εναλλακτικών ιδεών των μαθητών, η έρευνα με υποβολή ερωτήσεων, η πειραματική μέθοδος, η ανάλυση και μελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων και η δραματοποίηση.

Ταυτόχρονα, η online συνάντηση των εταίρων αποτέλεσε εφαλτήριο για το σχεδιασμό των δράσεων της νέας σχολικής χρονιάς (2020-2021), τελευταίας χρονιάς του ErasmusWat.Edu, προσαρμόζοντάς τες στις νέες συνθήκες της πανδημίας, των περιορισμών που αυτή επέφερε και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι νέες δράσεις παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες αναδεικνύουν τις δυνατότητες του προγράμματος και σχεδιάστηκαν με τη σκέψη πάντα σε μια καινοτόμα και επωφελή για τους/τις μαθητές/τριές μας διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 και έχει διάρκεια 3 χρόνια. Ήδη από την πρώτη χρονιά υλοποίησής του οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες του Γυμνασίου – Λυκείου του σχολείου μας συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε πολλές και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης με θέμα την αξία και τη σωστή διαχείριση του νερού αποκομίζοντας σημαντικά μαθησιακά οφέλη.

Το μέλλον του προγράμματος φαντάζει εξίσου ενδιαφέρον και πολλά υποσχόμενο και αυτό ακριβώς επιβεβαιώθηκε στο online meeting δια στόματος όλων των εταίρων. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με τη διαβεβαίωση ότι παρά την πανδημία και τις εξ ορισμού δυσκολίες θα συνεχίσουμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους/στις μαθητές/τριές μας διευρύνοντας με ποικίλους τρόπους το γνωστικό τους ορίζοντα.