Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Είπε κανείς ότι δεν έχουμε χρόνο για “παιχνίδι”;

Οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και Λυκείου του Σχολείου μας συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα (EU Code Week – περισσότερα για τη δράση: https://codeweek.eu/).

Ειδικότερα οι τελειόφοιτοι  της Γ’ Λυκείου Προσανατολισμού Διοίκησης Οικονομίας συμμετείχαν στην εβδομάδα κώδικα, σχεδιάζοντας τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ΓΛΩΣΣΑ που είναι η εκπαιδευτική γλώσσα προγραμματισμού την οποία διδάσκονται στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κατεύθυνσης. Το μάθημα αυτό τους εισάγει στο σχεσιακό προγραμματισμό, ενώ αναπτύσσει την ικανότητα τους στη δομημένη επίλυση προβλημάτων.

Για όσους θέλουν να εκτελέσουν τον κώδικα, είναι διαθέσιμος εδώ (απαιτείται περιβάλλον προγραμματισμού πχ. Γλωσσομάθεια ή Διερμηνευτής). Για όσους θέλουν να συνδεθούν με τη δραστηριότητα, ο κωδικός είναι cw19-cvLY.

Στην εβδομάδα κώδικα συμμετέχουν επίσης και οι μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου είτε προγραμματίζοντας “σημαίες” σε γλώσσα Python είτε παίζοντας προγραμματιστικά (https://studio.code.org/hoc/1) είτε δημιουργώντας παιχνίδια (http://www.scratchplay.gr), καθώς και οι μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου αναζητώντας λογισμικά για τη δημιουργία παιχνιδιών.