Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Οι μαθητές/τριες της Ε’ τάξης του ΠΣΠΘ θα συμμετάσχουν στο 11ο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής που θα πραγματοποιηθεί στο ΝΟΕΣΙΣ στις 16-19 Απριλίου 2019. Το θέμα της εισήγησης τους είναι: “Ψηφιακές Γέφυρες: Συνδέοντας το σχολείο μας με τον ψηφιακό κόσμο της Wikipedia με τη χρήση Quick Response – QR codes”

Η εργασία των μαθητών παρουσιάζει μία δράση ψηφιοποίησης της ιστορίας του ΠΣΠΘ από τους ίδιους τους μαθητές του, την ανάρτηση της στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια στον κόσμο, στην Wikipedia, στην ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα και στην σύνδεση των λημμάτων αυτών με Κώδικες Γρήγορης Ανταπόκρισης (Quick Response – QR code).

Πρόκειται για μία δράση που συνδυάζει τις νέες τεχνολογίες, την ιστορία και τις ξένες γλώσσες επιχειρώντας να δημιουργήσει γέφυρες και να συνδέσει τον ψηφιακό (λήμμα στην Wikipedia) και τον φυσικό κόσμο (κτιριακές εγκαταστάσεις του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) μέσω της δημιουργίας και ανάρτησης σε διάφορα σημεία του σχολείου μας πινακίδων με QR codes.

Η ανάρτηση στην Wikipedia έγινε αρχικά στην Ελληνική και στη συνέχεια στην Αγγλική γλώσσα. Για την μετάφραση χρησιμοποιήθηκε αρχικά η αυτόματη μετάφραση Google Translate και το αποτέλεσμα βελτιώθηκε στη συνέχεια στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών, ερευνώντας τους πιθανούς λόγους λανθασμένης μετάφρασης του υπολογιστή σε σημασιολογικό και γραμματικό-συντακτικό επίπεδο.

Συντονιστές εκπαιδευτικοί: Κουτσάκας Φίλιππος, Κουτλή Παναγιώτα, Γκόγκολας Ευστράτιος, Χόνδρης Γεώργιος.