Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (υπ΄αριθμόν 73160/Δ6 ΚΥΑ – ΦΕΚ B 2260) η κοινή υπουργική απόφαση της υφ. Παιδείας Σ. Ζαχαράκη και του υπ. Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες ηλεκτρονικών αιτήσεων και εξετάσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Σύμφωνα με  το με αρ. 11/4-5-2020 απόσπασμα Πράξης της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ. http://depps.minedu.gov.gr/) ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021. Καλούνται γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr (Αναλυτικές Οδηγίες: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio) από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020.

Διευκρινίζεται ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε ένα Πρότυπο Σχολείο και εναλλακτικά, εάν το επιθυμούν, και σε ένα Πειραματικό. Για τις διαθέσιμες θέσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα αιτήσεων της Δ.Ε.Π.Π.Σ.(https://www.iep.edu.gr/pps/).

Παρακαλούνται οι γονείς και/ή κηδεμόνες μαθητών/τριών που επιθυμούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας να αναγνώσουν προσεκτικά τις οδηγίες στους ανωτέρω υπερ-συνδέσμους και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες προκειμένου να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Ιουνίου 2020. Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην κλήρωση θα γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Το ΠΣΠΘ παραμένει Πειραματικό και η εισαγωγή σε αυτό των μαθητών/τριών θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2020.