Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου με προορισμό την Ιταλία και συγκεκριμένα Ρώμη και Φλωρεντία. Ζητείται για τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην προκήρυξη η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες.

Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο σχολείο κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι 14/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου, μπορείτε να δείτε την σχετική προκήρυξη εδώ.