Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 18:00 – 21:00 στο Δημοτικό Σχολείο του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αγ. Σοφίας 51 & Δελμούζου 1 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Εισαγωγή στην τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση».

Ο γενικός σκοπός της επιμόρφωσης ήταν οι εκπαιδευτικοί να μυηθούν στις βασικές αρχές της τεχνολογίας της τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά/βιωματικά.

Η επιμόρφωση περιελάμβανε τις εξής ενότητες:

  1. Θεωρητικό πλαίσιο: Τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση
  2. Τρισδιάστατη σχεδίαση στην πράξη με τη χρήση του λογισμικού TinkerCad
  3. Τρισδιάστατη Εκτύπωση με τη χρήση του λογισμικού τρισδιάστατων εκτυπώσεων Cura.
  4. Ρυθμίσεις τρισδιάστατου εκτυπωτή (Ultimaker 2+) και εκτύπωση μοντέλου.
Επιμορφωτές ήταν ο κ. Λεωνίδας Γεροντίδης, εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικών Μαθημάτων ΠΕ08 του Δημοτικού του ΠΣΠΘ και ο κ. Φίλιππος Κουτσάκας, εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ86 του Δημοτικού του ΠΣΠΘ.