Λύκειο/Γυμνάσιο: 2310277809 - Δημοτικό: 2310225697 - Νηπιαγωγείο: 2310267433
Επιλογή Σελίδας

Ο Μαθηματικός του σχολείου μας Νίκος Γουναρόπουλος συμμετείχε το διήμερο 5-6 Οκτωβρίου, σε Workshop Στατιστικής στο Παρίσι, προσκεκλημένος από την Eurostat, μαζί με ακόμη τρεις Έλληνες σε σύνολο 70 Ευρωπαίων εκπαιδευτικών.

Το θέμα ήταν ”Bringing Statistics to the classroom” και ο σκοπός ήταν η συζήτηση νέων πρακτικών και καινοτόμων εργαλείων, όπως video, παιγνίδια, καθημερινά προβλήματα,  για την ενίσχυση του μαθήματος είτε ως αυτόνομος κλάδος των Μαθηματικών, είτε ως μέσο υποβοήθησης/συνεργασίας άλλων μαθημάτων, όπως είναι κυρίως οι Φυσικές Επιστήμες, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία αλλά και άλλες.

Υπήρξαν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και ομάδες εργασίας των 5-6 ατόμων, όπου αναδείχτηκε έντονος προβληματισμός για το πώς θα προχωρήσουμε και πως θα ακολουθήσουμε κοινή γραμμή σε όλες τις χώρες. Τι πρέπει να κάνουμε για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των  μαθητών και να ενσωματώσουμε αυτές τις δραστηριότητες μέσα στο ήδη ασφυκτικό ωράριο και το πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών και των άλλων επιστημών.

Οι απόψεις όλων καταγράφτηκαν και αναμένεται η σύνοψη των αποτελεσμάτων και η συνέχεια.

Η οργάνωση της εκδήλωσης και η περιποίηση ήταν υποδειγματικές.